O Mnie

Mgr Justyna Malik, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Psychologia Transportu w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego gdzie uzyskałam uprawnienia do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. Posiadam wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu nr K-295 oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną ­ nr 6/2016 prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Rejestracja telefoniczna pod nr 737680499