Badania psychologiczne z zakresu medycyny pracy

Proszę pamiętać, że na badanie psychologiczne z zakresu medycyny pracy należy przynieść skierowanie od lekarza medycyny pracy lub od pracodawcy. Nie jest to konieczne jeśli badany sam finansuje sobie badanie.

- Badania psychologiczne operatorów wózków widłowych
- Badania psychologiczne operatorów sprzętu budowlanego
- Badania psychologiczne operatorów maszyn i urządzeń
- Badania psychologiczne wysokościowe
- Badania psychologiczne na stanowiska wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej
- Badania psychologiczne kierowców pojazdów służbowych kat. B

Czas trwania: Badanie może potrwać od 30 do 45 min.(w zależności od indywidualnych predyspozycji badanego)

Opis narzędzia:
Moja pracownia jest jedną z pierwszych na podkarpaciu, która wykorzystuje do badania nowoczesny, komputerowo wspomagany system testów psychologicznych TEST2DRIVE (system spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.). System ten umożliwia rzetelną i trafną diagnozę zdolności i cech obejmującą:

- sprawność psychomotoryczna
- sprawność intelektualna i procesy poznawcze
- osobowość

Całe badanie odbywa się przy jednym stanowisku za pomocą monitora dotykowego!


Monitor dotykowy umożliwia zastąpienie rozbudowanej, tradycyjnej aparatury i testów papier - ołówek systemem komputerowym, z zachowaniem podobieństwa do wcześniejszej procedury badania. Dzięki temu procedura badania jest przejrzysta, a samo badanie nie jest stresujące dla badanego.

Przygotowanie do badania:
Proszę pamiętać, że na badanie należy przyjść wypoczętym. Nie powinno się spożywać alkoholu lub zażywać substancji psychoaktywnych na 48 godzin przed badaniem. Jeśli ktoś nosi okulary, proszę je zabrać ze sobą. W dniu badania nie można przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Potrzebne dokumenty:
– Skierowanie na badanie psychologiczne (jeśli dotyczy)
– Dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy

W przypadku kiedy pracodawca opłaca badanie psychologiczne niezbędne do wystawienia rachunku są następujące dane: pełna nazwa firmy, adres siedziby, NIP firmy.

Rejestracja telefoniczna pod nr 737680499