Badania psychologiczne kierowców

- kandydatów na kierowców oraz kierowców przedłużających uprawnienia kategorii C1, C1+E, C,C+E, D1, D1+E, D, D+E oraz tramwaj

- kierowców ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz osoby przedłużające uprawnienia

- kierowców ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne

- kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów przedłużających uprawnienia

- kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów przedłużających uprawnienia

- kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy (kierowcy „zawodowi” w tym także TAXI)

- kierowców skierowanych przez lekarza ze względu na możliwość istnienia poważanych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

- kierowców skierowanych w wyniku:

– kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości lub innych środków odurzających

– spowodowania wypadku drogowego

– przekroczenia 24 punktów karnych

– popełnienia co najmniej dwóch wykroczeń w ruchu drogowym w trakcie trwania okresu próbnego

Opis narzędzia:
Moja pracownia jest jedną z pierwszych na podkarpaciu, która wykorzystuje do badania nowoczesny, komputerowo wspomagany system testów psychologicznych TEST2DRIVE (system spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.). System ten umożliwia rzetelną i trafną diagnozę zdolności i cech obejmującą:

- sprawność psychomotoryczna
- sprawność intelektualna i procesy poznawcze
- osobowość

Całe badanie odbywa się przy jednym stanowisku za pomocą monitora dotykowego!


Monitor dotykowy umożliwia zastąpienie rozbudowanej, tradycyjnej aparatury i testów papier­ołówek systemem komputerowym, z zachowaniem podobieństwa do wcześniejszej procedury badania. Dzięki temu procedura badania jest przejrzysta, a samo badanie nie jest stresujące dla badanego.

Przygotowanie do badania:
Proszę pamiętać, że na badanie należy przyjść wypoczętym. Nie powinno się spożywać alkoholu lub zażywać substancji psychoaktywnych na 48 godzin przed badaniem. Jeśli ktoś nosi okulary, proszę je zabrać ze sobą. W dniu badania nie można przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Potrzebne dokumenty:
– Skierowanie na badanie psychologiczne (jeśli dotyczy)
– Dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy

Czas trwania: Badanie trwa od 1 godziny do 1,5 godziny (w zależności od indywidualnych predyspozycji badanego). Na koniec następuje omówienie wyników i wydanie orzeczenia.
Koszt badania: 150 zł (zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. wszystkie badania w zakresie psychologii transportu mają stałą cenę.)

Rejestracja telefoniczna pod nr 737680499